Ninki V live at Wired Women, Spitalfields, 16/7/05